ფონდისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ერთობლივი კონკურსები