საქართველოს სამინისტროების წარმომადგენლებთან შეხვედრა კვლევების ხელშეწყობისა და კომერციალიზაციის მიზნით
ფონდის აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_0618.JPG
11/06/2018 16:39

საქართველოს სამინისტროების წარმომადგენლებთან შეხვედრა კვლევების ხელშეწყობისა და კომერციალიზაციის მიზნით

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ორგანიზებით, მიმდინარე წლის 11 ივნისს, 16 :00 საათზე გაიმართა სამუშაო შეხვედრა სამინისტროების, სახელმწიფო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ჩართულობით სამეცნიერო, სამრეწველო და კერძო სექტორს შორის კავშირების გაძლიერების თაობაზე. შეხვედრის მიეძღვნა საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუციებს შორის დიალოგისა და თანამშრომლობის გაღრმავება ისეთ საკითხებზე, რომლებიც უკავშირდება პრობლემაზე ორიენტირებული კვლევების ხელშეწყობას,  გამოყენებითი კვლევების განვითარებას, სამეცნიერო კვლევების კომერციალიზაციას, კერძო სექტორის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუციებთან კოლაბორაციის მხარდაჭერას. მოგეხსენებათ, რომ 2016 წლიდან საქართველო არის ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-თან ასოცირებული ქვეყანა, რაც საშუალებას აძლევს საქართველოს მეცნიერებს, კვლევით ინსტიტუციებს, მცირე და საშუალო საწარმოების წარმომადგენლებს განახორციელონ ფართომასშტაბიანი და მაღალბიუჯეტიანი საპროექტო წინადადებები ევროპელ და სხვა საერთაშორისო კოლეგებთან ერთად და მოიპოვონ დაფინანსება ევროკომისიის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსებში.  პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“ -ის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სამეცნიერო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობას, კონკრეტული საზოგადოებრივი გამოწვევის საპასუხოდ შემუშავებულ  კვლევით პროექტებს, კომერციალიზაციაზე ორიენტირებული კვლევითი აქტივობების ხელშეწყობას და სხვ. აღსანიშნავია, რომ ევროკომისიის საჯარო კომუნიკაციისა და  ანგარიშების მიხედვით, კვლევისა და ინოვაციის მომდევნო ჩარჩო პროგრამა (EU Framework Programme 9)  კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობს ბიზნესსექტორსა და სამეცნიერო სფეროს შორის თანამშრომლობას. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სამუშაო შეხვედრა დაეთმო შემდეგ საკითხებზე  მსჯელობას: შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ ადმინისტრირებული საგრანტო კონკურსი - გამოყენებითი კვლევები (Applied Research): სახელმწიფო ინსტიტუციების მხრიდან აქტუალური საკითხების იდენტიფიცირება და მათი დასახელება გამოყენებითი კვლევების საგრანტო კონკურსის კონცეფციაში გასათვალისწინებლად; ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის მომდევნო, მეცხრე ჩარჩო პროგრამაში და შესაბამის კომიტეტებში საქართველოს პოზიციონირება: არსებული საზოგადოებრივი გამოწვევებისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გათვალისწინება მეცხრე ჩარჩო პროგრამის სტრატეგიულ დოკუმენტებში (Work Programmes); სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, როგორც საგრანტო კონკურსების ადმინისტრირების გამოცდილების მქონე ინსტიტუციის, პოტენციალის გამოყენება. საქართველოს სამინისტროების წარმომადგენლებთან შეხვედრა წარიმართა მრგვალი მაგიდის ფორმატში, გამოითქვა მოსაზრებები და დაისახა მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივები.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_0376.JPG
03/05/2018 09:34

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 3 მაისს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების დაფინანსების 2018 წლის საგრანტო კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო პროექტის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა  უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_0276.JPG
26/04/2018 09:34

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 26 აპრილს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო პროექტის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა  უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_0223_1.JPG
24/04/2018 09:35

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 24 აპრილს, სამშაბათს, 16:00 საათზე საკონფერენციო დარბაზში (მ. ალექსიძის N 1) გაიმართა ჯგუფური კონსულტაცია დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების 2018 წლის კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის. შეხვედრაზე დაინტერესებულ პირებს კოორდინატორებმა გააცნეს კონკურსის პირობები და უპასუხეს მათ შეკითხვებს.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_9958.JPG
20/04/2018 09:36

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 20 აპრილს, პარასკევს 16:00  საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა ჯგუფური კონსულტაცია  ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის 2018 წლის საგრანტო კონკურსში  მონაწილეობის მსურველთათვის. შეხვედრაზე დაინტერესებულ პირებს კოორდინატორებმა გააცნეს კონკურსის პირობები და უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_0121.JPG
18/04/2018 09:36

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის  18 აპრილს, ოთხშაბათს 16:00 საათზე,  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა ჯგუფური კონსულტაცია ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის. შეხვედრაზე დაინტერესებულ პირებს კოორდინატორებმა გააცნეს კონკურსის პირობები და უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_9999.JPG
12/04/2018 09:37

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 12 აპრილს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა „ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის“ 2018 წლის საგრანტო კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო პროექტის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორმა  უპასუხა მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/IMG_9838.JPG
23/03/2018 09:37

საკონსულტაციო შეხვედრა

23 მარტს 16:00 საათზე ფონდის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა  „საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ 2018 წლის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსში მონაწილეთათვის რიგით პირველი ჯგუფური საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო პროექტის წესი და პირობები.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_9702.JPG
16/03/2018 14:26

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის შეხვედრა მეცნიერებთან

16 მარტს, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის შეხვედრა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2017 წლის კონკურსების გამარჯვებულებთან(მეცნიერები, დოქტორანტები, პოსტდოქტორანტები, მაგისტრანტები). შეხვედრის ძირითადი მიზანი იყო საქართველოს მთავრობის მიერ მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემის განვითარებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და მეცნიერების პოპულარიზაცია. ღონისძიების კონკრეტულ მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  2017 წლის კონკურსების გამარჯვებულების შეხვედრა, ძირითადი ტენდენციების, დაფინანსებული დარგებისა და ინსტიტუციების წარმოჩენა, არსებული მიღწევებისა და გამოწვევების შესახებ სამეცნიერო საზოგადოების მხრიდან ინფორმაციის მიწოდება და აქტუალურ საკითხებზე დისკუსიის ინიცირება. ღონისძიებას ესწრებოდნენ: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე თევზაძე, საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე, მარიამ ჯაში და  დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები.   საქართველოს მთავრობის სამეცნიერო საზოგადოებასთან შეხვედრა ხელს შეუწყობს ქვეყნის მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემაში მიმდინარე პროგრესული ცვლილებებისა და მიღწევების გასაჯაროებას, ფართო საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას, ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემის როლის ხაზგასმას, სამეცნიერო კვლევებით არასახელმწიფო სექტორის დაინტერესებასა და პოტენციური ინვესტორების მოზიდვის წახალისებას. ღონისძიება გახსნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა, ბატონმა მიხეილ ჩხენკელმა, რომელმაც ისაუბრა - განათლებისა და მეცნიერების განახლებული სტრატეგიასა და სამინისტროს გეგმებზე. დამსწრე საზოგადოების წინაშე პრეზენტაციით წარდგა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი, ქალბატონი მანანა მიქაბერიძე, რომელმაც მიმოიხილა 2017 წლის საგრანტო კონკურსები და ისაუბრა სამომავლო გეგმებზე. გამომსვლელთა შემდეგ გაიმართა დისკუსია, რომელსაც უძღვებოდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე, ბატონი ალექსანდრე თევზაძე. დამსწრე საზოგადოებას საშუალება ჰქონდა  დაესვა შეკითხვები საჭირბოროტო საკითხებზე.   დარბაზში პარალელურად წარმოდგენილი იყო მცირე გამოფენა ფონდის გამარჯვებული პროექტების ფარგლებში შესრულებული აკადემიური და სამეცნიერო გამოცემების შესახებ. იხილეთ პრეზენტაცია
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_9808.JPG
16/03/2018 09:38

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 16  მარტს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში,  გაიმართა კონკურსის ,,კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ რიგით მეორე   საჯარო კონსულტაცია. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო პროექტის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორმა  უპასუხა მათ შეკითხვებს.
სრულად