ფონდის აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/Images/News/26.11.2015%201.jpg
26/11/2015 14:49

მემორანდუმი - ფონდს, „საქპატენტსა“ და GITA-ს შორის

შეთანხმების საფუძველზე მხარეები, საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით, ისწრაფვიან განავითარონ და გააღრმავონ თანამშრომლობა ერთობლივი რესურსის გამოყენებით.   მემორანდუმის ფარგლებში მომზადდება  ერთობლივი მიზნობრივი  პროგრამები,  ერთობლივი კვლევითი პროგრამის ფარგლებში; ხელი შეეწყობა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის განვითარებისკენ მიმართულ  ღონისძიებების განხორციელებას; განახორციელდებაინოვაციებისა და ტექნოლოგიების დარგში ტრენინგები, სემინარები, სამეცნიერო კონფერენციები დაპროექტები; ასევე, კვალიფიციური დახმარება გაეწევა ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ პროექტებში მონაწილე პირებს ადგილობრივ და საერთაშორისო საგანაცხადო მასალების მომზადებასა და წინასწარი საპატენტო ძიებების ჩატარებაში;
სრულად