ფონდის აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_1896_1.JPG

Clarivate Analytics -ის სემინარი

24/09/2018 11:08

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში გაიმართა Clarivate Analytics -ის სემინარი. • სემინარის თემა: ელექტრონული ბაზების მოხმარება და ფონდის პრეზენტაცია საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუციების სამეცნიერო პროდუქტიულობის შესახებ.