ფონდის აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_1962.JPG

საშუამავლო ღონისძიება -სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ სხვადასხვა კონკურსებში დაფინანსებული, წარმატებული, ახალგაზრდა მეცნიერების..

26/09/2018 14:02

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში, სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში გაიმართა საშუამავლო ღონისძიება -სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ სხვადასხვა კონკურსებში დაფინანსებული, წარმატებული, ახალგაზრდა მეცნიერებისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების (საჯარო და კერძო სკოლების) უფროსკლასელების VIII-XI კლასელების შეხვედრა სამომავლო თანამშრომლობის ინიცირების მიზნით.