ფონდის აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_2070.JPG

ფონდის წარმატებულ გრანტიორთა პრეზენტაცია თემაზე: როგორ მივიღე გრანტი; როგორ ვახორციელებ გრანტს

27/09/2018 09:48

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში ,სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში გაიმართა ფონდის წარმატებულ გრანტიორთა პრეზენტაცია თემაზე: როგორ მივიღე გრანტი; როგორ ვახორციელებ გრანტს.(HE, MG/GeoConf, H2020PG, , FR 2017, YS 2017, PhDF2017, Oxford GSP 2018, SCR.)

წარმატებული პროექტების ხელმძღვანელებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები მათ მიერ წარმატებით განხორციელებული პროექტების შესახებ და აუდიტორიას გაუზიარეს საგრანტო წერისა და პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ.