შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2017 წლის წლიური ანგარიში
ფონდის პუბლიკაციები