ფონდის საერთაშორისო კონკურსები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/All_Souls_College_University_of_Oxford.jpg

ფონდი აცხადებს ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის 2018 წლის საგრანტო კონკურსს

22/01/2018 18:33

კონკურსის მიზნებია: საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი თანამედროვე დარგობრივი და ინტერდისციპლინური კვლევების განვითარება და პოპულარიზაცია საერთაშორისო ასპარეზზე; ასევე,  ახალგაზრდა მკვლვართა მოზიდვა და მათი სამეცნიერო პოტენციალის ზრდა, ქვეყნის ისტორიის, კულტურის, დამწერლობის, ენისა და ლიტერატურის, არქეოლოგიისა და ხელოვნების, რელიგიის, სოციალურ - ეკონომიკური, პოლიტიკური ტრანსფორმაციის თანამედროვე კვლევების შედეგების გავრცელება საერთაშორისო აკადემიურ ქსელში.

დეტალურ ინფორმაციას კონკურში მონაწილეობის წესებისა და პირობების შესახებ შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ დოკუმენტებში:

კონკურსის ადმინისტრირების განრიგი:

 • 2018 წლის 22 იანვარი - კონკურსის გამოცხადება დადგენილი წესით;
 • კონსულტაციების დღეები:
 1. 4.05.2018, 16:00 სთ. - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სააქტო          

                                           დარბაზი,

 1. 22.05.2018,16:00 სთ. - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სააქტო

                                          დარბაზი,

 • 2018 წლის 8 ივნისი, 18:00 სთ - პროექტების ელექტრონულად წარდგენა ფონდში;
 • 2018 წლის 13 ივნისი, 16:00 სთ - შევსებული, ხელმოწერილი განცხადების ფორმის წარდგენა ფონდის

                                                               კანცელარიაში;

 • 2018 წლის 14-15 ივნისი - რეგისტრირებული პროექტების კონკურსის პირობებთან შესაბამისობის

                                                   დადგენა;

 • 2018 წლის 18-29 ივნისი - პროექტების შეფასება  ფონდისა და უნივერსიტეტის ერთობლივი    

                                                    კომისიის მიერ;

 • 2018 წლის 2 ივლისი - ინტერვიუსთვის შერჩეული კანდიდატებისთვის ფონდიდან შეტყობინების

                                              გაგზავნა;

 • 2018 წლის ივლისი - ინტერვიუების ჩატარება შერჩეულ კანდიდატებთან ფონდისა და

                                           უნივერსიტეტის ერთობლივი კომისიის მიერ;

 • 2018 წლის ივლისი - კომისიის შეფასების საფუძველზე გამარჯვებული პროექტების გამოვლენა და

                                           ფონდის გენერალური დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

                                          სამართლებრივი აქტით დამტკიცება;

 • 2018 წლის ოქტომბერი - საგრანტო ხელშეკრულებების გაფორმება

 

კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის მიმართეთ შემდეგ საკონტაქტო პირს:

ნინო გაჩეჩილაძე, ელ-ფოსტა: gachechiladze@rustaveli.org.ge

 

ოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გისურვებთ წარმატებას!