შეხვედრების ანგარიშები
http://rustaveli.org.ge/images/Images/News/IMG_7118.JPG
10/02/2016 10:46

საკონსულტაციო შეხვედრა

9 თებერვალს 16:00 საათზე ფონდის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა 2016 წლის  ,, მოკლევადიანი ინდივიდუალური   სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო“ კონკურსის ფარგლებში,  მონაწილეობის მსურველთათვის რიგით მეორე ჯგუფური საკონსულტაციო შეხვედრა. პრეზენტატორი იყო  ნინო დემატრაშვილი, მოდერატორი ლოლიტა შენგელია.   ფონდიდან შეხვედრას ეწრებოდნენ თინათინ ლომსაძე, ვასილ ბარქაძე და  გიორგი ბაგაშვილი. პრეზენტატორმა კონსულტაციაზე მოსული პირების თვალწინ გახსნა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ვებ-გვერდი და გააცნო მათ ახალ ვებ-გვერდზე მუშაობის ძირითადი პრინციპები,  დირექტორის შესაბამისი ბრძანება და ბიუჯეტის ფორმა. ამ უკანასკნელმა დიდი ინტერესი გამოიწვია მოსულ პირებში. კონსულტაციაზე ხაზგასმით ითქვა, რომ ფონდის მიერ მოწოდებული ფორმების მიხედვით უნდა იყოს წარმოდგენილი დოკუმენტაცია. კონსულტაციაზე წინასწარი შეტყობინების ფორმით დარეგისტრირდა 15 პირი, შეხვდერას კი დაესწრო 16 პირი.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Images/sl_foto/konf.jpg
15/01/2016 15:33

ფონდი აცხადებს 2016 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსს

საკონფერენციო გრანტების კონკურსის  მიზანია, ხელი შე­უწყოს საქართველოში საერთაშორისო და რეგიონული სა­მეც­ნიერო კონფერენციების, კონგრესების, ფორუმების, სიმპო­ზიუმებისა და სემინარების ჩატარებას, ინფორმაციის გაცვ­ლასა და გამოცდილების გაზიარებას, სამეცნიერო კვლევების განვითარებას, ქართველ მეცნიერთა შრომების პოპულარი­ზა­ციას საერთაშორისო ჟურნალებსა და სამეცნიერო კრებუ­ლებში, მსოფლიო პროცესებში მეცნიერთა ინტეგრირებას. კონკურსის ფარგლებში დასაფინანსებელი კონფერენციის ჩატარება გათვალისწინებული უნდა იყოს 2016 წლის 10 აპრილიდან 2017 წლის 10 აპრილამდე . ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 40 000 ლარს. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განმცხადებელმა  საკონკურსო დოკუმენტაცია უნდა გამოაგზავნოს ელ.ფოსტაზე: cg@rustaveli org.ge 2016 წლის 2 მარტის 16:00 სთ-მდე. 2016 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსში მონაწილეობის შესახებ  ამობეჭდილი და ხელმოწერილი „ განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ“ ფონდი ს კანცელარიაში ( ალექსიძის ქ. 1, მე-3 სართული) წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუგვიანეს 2016 წლის 4 მარტის 16:00 საათისა. ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადი საკონკურსოდ არ განიხილება.  კონკურსის ადმინისტრირების განრიგი   27.01.2016 16:00 საათი ჯგუფური კონსულტაცია ფონდში 22.02.2016 16:00 საათი ჯგუფური კონსულტაცია ფონდში -  რეგისტრაცია დასრულებულია 26.02.2016 ელ. ფოსტით კოორდინატორებთან ინდივიდუალური კონსულტაციების ბოლო ვადა 2.03.2016 პროექტების ელ. ფოსტით მიღების ბოლო ვადა 4.03.2016 ფონდის კანცელარიაში პროექტების დარეგისტრირების ბოლო ვადა ჯგუფური კონსულტაციები ჩატარდება შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის სააქტო დარბაზში მისამართი: ალექსიძის ქ. N1,  III სართული. დამატებით ჩატარდება ერთი გასვლითი ჯგუფური კონსულტაცია, რომლის ჩატარების თარიღი და ადგილი გეცნობებათ ვებგვერდის საშუალებით. დეტალური ინფორმაცია კონკურსის პირობების შესახებ იხილეთ ქვემოთმოცემული ბმულებით:  მთავრობის დადგენილება; ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება კონკურსის პროგრამა და პირობები; განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ ; საპროექტო წინადადების ფორმა CV ფორმა ბიუჯეტის ფორმა საპროექტო წინადადების წარდგენის ინსტრუქცია  ხშირად დასმული კითხვები   პროგრამის კოორდინატორები :   დავით ჩიჩუა ელ.ფოსტა: chichua@rustaveli.org.ge ნინო ბიწაძე ელ ფოსტა: bitsadze@rustaveli.org.ge  
სრულად