შეხვედრების ანგარიშები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/df.jpg

საკონსულტაციო შეხვედრა

05/10/2018 17:29

მიმდინარე წლის 5 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა საკონსულტაციო შეხვედრა „ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის“ 2018 წლის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულებთან.

შეხვედრაზე, აუდიტორიას განემარტა დაფინანსებული პროექტების მართვასთან, ფონდთან პროგრამული და ფინანსური მონიტორინგის საკითხებთან დაკავშირებული საკითხები და კოორდინატორმა უპასუხა მათ შეკითხვებს.