შეხვედრების ანგარიშები
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/AR%202018/AR%20logo.jpg

საკონსულტაციო შეხვედრა

10/10/2018 10:42

2018 წლის 12 ოქტომბერს, 15:00 საათზე და 18 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართება გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის II ეტაპზე გადასულ მონაწილეებთან საკონსულტაციო შეხვედრები.

12 ოქტომბერი, 15:00 საათი - რეგისტრაციის ბმული

18 ოქტომბერი, 16:00 საათი - რეგისტრაციის ბმული