შიდა აუდიტის სამსახური

შიდა აუდიტის სამსახური

03/12/2015 13:21
  თანამდებობა სახელი, გვარი ელ-ფოსტა შიდა ნომერი
სამსახურის უფროსი დიანა ცოტაძე tsotadze@rustaveli.org.ge 2 200 220 (4206)