ხშირად დასმული კითხვები

ხშირად დასმული კითხვები 2018 წლის კონკურსებისთვის

10/10/2015 05:05
 1. FR - ფუნდამენტური კვლევები
 2. AR - გამოყენებითი კვლევები
 3. DI - თანამემამულეთა კვლევები
 4. PhD F - დოქტორანტების გრანტები
 5. PHD P Dev. 
 6. YS - ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევები
 7. MR - მაგისტრანტთა კვლევები
 8. MG-TG/CG/SS/ - მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის საგრანტო კონკურსი (ინდივიდუალური სამოგზაურო, საკონფერენციო და სეზონური სკოლების გრანტები)
 9. UO GSP - საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები - ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროგრამა
 10. GEO CONF - საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მიზნობრივი კონფერენცია
 11. LEO - ახალგაზრდა გამომგონებელთა/მკვლევართა გრანტი ლეონარდო და ვინჩი
 12. SCR - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით
 13. JUELICH MR - იულიხის ცენტრის ერთობლივი კონკურსი მაგისტრანტებისთვის
 14. JUELICH PHD - იულიხის ცენტრის ერთობლივი კონკურსი დოქტორანტებისთვის
 15. CNRS PICS - საფრანგეთის ერთობლივი კონკურსი
 16. DAAD - ახალგაზრდა მეცნიერთათვის ერთობლივი კონკურსი
 17. TUBITAK - თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო
 18. H2020 PG - ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის "ჰორიზონტი 2020"-ის პროექტების მოსამზადებელი გრანტები
 19. „ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის“ საგრანტო კონკურსი
 20. HE - სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის
 21. AA - კონკურსი ,,სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდოს დაწესებისა და 2017 წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“
 22. NSFC (tbc)
 23. BSC (tbc)