ხშირად დასმული კითხვები

ხშირად დასმული კითხვები 2017 წლის კონკურსებისთვის

10/10/2015 05:05
 1. FR - ფუნდამენტური კვლევები
 2. AR - გამოყენებითი კვლევები
 3. DI - თანამემამულეთა კვლევები
 4. PhD F - დოქტორანტების გრანტები
 5. YS - ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევები
 6. MR - მაგისტრანტთა კვლევები
 7. IG - ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი
 8. TG - სამოგზაურო გრანტები (I ნაკადი 15.03-30.06.2016) 
 9. TG - სამოგზაურო გრანტები (II ნაკადი 1.06-31.10.2016)
 10. TG - სამოგზაურო გრანტები (III ნაკადი 1.11.2016-15.03.2017)
 11. UO GSP - საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები - ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროგრამა
 12. GEO CONF - საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მიზნობრივი კონფერენცია
 13. CG - საერთაშორისო კონფერენციების გრანტები
 14. SS - სეზონური სკოლების გრანტები
 15. LEO - ახალგაზრდა გამომგონებელთა/მკვლევართა გრანტი ლეონარდო და ვინჩი
 16. SCR - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით
 17. DP - სადოქტორო პროგრამების კონკურსი
 18. STCU - მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის კონკურსი
 19. JUELICH MA - იულიხის ცენტრის ერთობლივი კონკურსი მაგისტრანტებისთვის
 20. JUELICH PHD - იულიხის ცენტრის ერთობლივი კონკურსი დოქტორანტებისთვის
 21. CNR - იტალიის ერთობლივი კონკურსი
 22. CNRS PICS - საფრანგეთის ერთობლივი კონკურსი
 23. DAAD - ახალგაზრდა მეცნიერთათვის ერთობლივი კონკურსი
 24. VW - ვოლკსვაგენის ფონდთან ერთობლივი სადოქტორო პროგრამა
 25. FR INST - ფრანგულ ინსტიტუთან ახალგაზრდა მეცნ. ერთობლივი კონკურსი
 26. მიზნობრივი პროექტები მეცნიერების პოპულარიზაციისთვის
 27. ყოველწლიური პრემიების/სტიპენდიების კონკურსი მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში
 28. HE - სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის
 29. AA - კონკურსი ,,სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდოს დაწესებისა და 2017 წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“