2016 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

2016 წლის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსის შედეგები

12/08/2016 13:27

2016 წლის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 2 საპროექტო განაცხადი.

საკონკურსო კომისიამ პროექტები შეაფასა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 9 ივნისის N57/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგრანტო კონკურსის დებულებით გათვალისწინებული კრიტერიუმებით, გამოავლინა ერთი გამარჯვებული და დასამტკიცებლად წარუდგინა ფონდის გენერალურ დირექტორს. 

ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება

კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები