2016 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

2016 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსის შედეგები

20/09/2016 13:34

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების 2016 წლის საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 231 საპროექტო განაცხადი. ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 6 სექტემბრის N177 ბრძანებით კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო კონკურსიდან მოიხსნა 61 განაცხადი. სამეცნიერო დარგობრივი პანელების მიერ შეფასების შემდგომ გამოვლინდა 76 გამარჯვებული პროექტი (იხ. ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება). 

ენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების  შესახებ

პროექტების შეფასებები

გამარჯვებული პროექტების ავტორებს გთხოვთ, სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის კანცელარიაში არაუგვიანეს 2016 წლის 23 სექტემბრის  18:00 საათისა წარმოადგინოთ ცნობა შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან დოქტორანტურის აქტიური სტუდენტის სტატუსის შესახებ და განცხადება.

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!