2016 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანამანათლებლო პროგრამების განვითარებისათვის 2016 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები

16/12/2016 17:57

გამოვლინდა 2016 წლის სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანამანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსზე გამარჯვებულები.

გთხოვთ, იხილოთ სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება კონკურში გამარჯვებული პროექტების კატეგორიების მიხედვით სიების დამტკიცების შესახებ.

კონკურსში მონაწილე პროექტების რანჟირებული სია

პროექტის ხელმძღვანელებს კომისიის კომენტარები გადაეგზავნებათ ელექტრონულ ფოსტაზე 20 დეკემბრიდან.