2016 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

ინფორმაცია ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების კონკურსიდან მოხსნილი საპროექტო განაცხადების შესახებ

21/07/2016 17:19

ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 21 ივლისის N147 ბრძანებით, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო, ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების 2016 წლის საგრანტო კონკურსიდან მოიხსნა 21 საპროექტო განაცხადი.

გენერალური დირექტორის ბრძანება