2016 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

“მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

05/08/2016 14:58

“მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსში ვადის დაცვით დარეგისტირდა 62 საპროექტო განაცხადი.

ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 4 აგვისტოს N158 ბრძანებით, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო, “მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსიდან მოიხსნა 11 საპროექტო განაცხადი.

იხ. გენერალური დირექტორის ბრძანება