2016 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

2016 წლის კონკურსის „სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“რეგისტრაციის შედეგები

08/08/2016 16:28

„სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“ 2016 წლის კონკურსში დარეგისტრირდა 68 საკონკურსო განაცხადი.

საკონკურსო განაცხადები დარეგისტრირდა შემდეგი  ჯილდოების კატეგორიების მიხედვით

ა) ქართველოლოგიის დარგში მოღვაწე წლის საუკეთესო  უცხოელი მეცნიერი (პრიორიტეტი ენიჭება რუსთველოლოგიას)-3 საკონკურსო განაცხადი;

ბ) 2016 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერი-19 საკონკურსო განაცხადი;

გ) 2016 წლის საუკეთესო მეცნიერი-26 საკონკურსო განაცხადი;

დ) 2016 წლის საუკეთესო სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფი-20 საკონკურსო განაცხადი.