2016 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

ინფორმაცია დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების 2016 წლის კონკურსიდან მოხსნილი საკონკურსო განაცხადების შესახებ

06/09/2016 16:59

2016 წლის „დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების კონკურსზე“ დარეგისტრირდა 231 საპროექტო განაცხადი. ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 6 სექტემბრის N177 ბრძანებით, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო კონკურსიდან მოიხსნა 61 საპროექტო განაცხადი.

გენერალური დირექტორის ბრძანება