2017 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

გამოცხადდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები

25/05/2017 17:05

გამოცხადდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები

იხილეთ გენერალური დირექტორის ბრძანება და გამარჯვებულთა სია

ცვლილება გენერალური დირექტორის ბრძანებაში