2017 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

შეცდომის გასწორება

31/05/2017 15:19

"2017 წლის სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი "Rustaveli-DAAD"-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსის შედეგად გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ" სსიპ შოთ რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 25 მაისის N58 ბრძანებაში შეცდომის გასწორების შესახებ.

იხილეთ ცვლილება გენერალური დირექტორის ბრძანებაში და გამარჯვებულთა სია