2017 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/slider2.jpg

მაგისტრანტთა სასწავლო კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსის შედეგები

15/01/2018 13:58

გთხოვთ, იხილოთ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 15 იანვრის ბრძანება N-05 მაგისტრანტთა სასწავლო კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსის შედეგად გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ;

რანჟირებული სიები მიმართულებების მიხედვით;

კონკურსის სტატისტიკა.

გამარჯვებული პროექტების ავტორებმა, არაუგვიანეს 9 თებერვლის 17:00 საათისა, ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინონ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება N-05 -ით განსაზღვრული დოკუმენტები.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!

შენიშვნა: კონკურსში მონაწილე პროექტების ავტორებს საკონკურსო კომისიის შეფასებები დაეგზავნებათ 3 სამუშაო დღეში.