2017 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

„სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის“ 2017 წლის საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

04/07/2017 15:24

2017 წლის „სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის“ საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 55 საპროექტო განაცხადი.

ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 30 ივნისის N86 ბრძანებით, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო კონკურსიდან მოიხსნა 13 საპროექტო განაცხადი.

ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება