2017 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

„დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების“ 2017 წლის საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

05/07/2017 14:09

2017 წლის „დოქტორანტურის საგანამანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების  კონკურსზე დარეგისტრირდა 238 საპროექტო განაცხადი.

ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 5 ივლისის N89 ბრძანებით, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო კონკურსიდან მოიხსნა 15 საპროექტო განაცხადი.

ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება