2017 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

“სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის“ 2017 წლის საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

07/07/2017 15:44

2017 წლის “სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის“ საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირებული საპროექტო განაცხადების ტექნიკური ექსპერტიზის შედეგებში არსებული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით დირექტორის 2017 წლის 30 ივნისის N86 ბრძანებაში შევიდა ცვლილება.

ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 7 ივლისის N 91  ბრძანება.