2017 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

2017 წლის ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტით დაფინანსების კონკურსის შუალედური შედეგები

11/09/2017 17:33

2017 წლის „ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტით დაფინანსების კონკურსზე“ დარეგისტრირდა 601 საპროექტო განაცხადი.

ფონდის გენერალური დირექტორის N128 ბრძანებით კონკურიდან მოიხსნა 185 განაცხადი, რომელთაც გაუდგინდა კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობა.

გენერალური დირექტორის ბრძანება # 143 დამატებით მოხსნილი პროექტის შესახებ.

კონკურსიდან მოხსნილი პროექტების სტატისტიკური ანალიზი ინსტიტუციების, მოხსნის მიზეზისა და სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით.