2017 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები
http://rustaveli.org.ge/images/dunya-uluslararasi_son_.jpg

ფონდისა და თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოს (TUBITAK) 2017 წლის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

05/06/2018 11:23

ფონდისა და თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოს (TUBITAK) 2017 წლის ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 25 ერთობლივი განაცხადი. კონკურსის მარეგულირებელ დოკუმენტაციასთან - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №55/ და კონკურსის პროგრამასა და პირობებთან შეუსაბამობის გამო,  კონკურსიდან მოიხსნა 5 პროექტი (იხილეთ ბმული).