2018 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/AA%20RP/images%203.jpg
10/10/2018 12:11

,,სსიპ -შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერთა და მეცნიერთა ჯგუფებისათვის“ 2018 წლის კონკურსის შედეგები

2018 წლის ,,სსიპ -შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერთა და მეცნიერთა ჯგუფებისათვის“ 2018 წლის კონკურსში დარეგისტრირდა 23 საკონკურსო განაცხადი. კონკურსის პირობებთან შუსაბამობის გამო მოიხსნა 1 საკონკურსო განაცხადი . საკონკურსო კომისიამ შემოსული განაცხადები შეაფასა სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 26 ივნისის N88 ბრძანებით დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად და გამოავლინა 4 ჯილდოს ნომინაციის გამარჯვებულები. გამარჯვებული საკონკურსო განაცხადები გენერალური დირექტორის  N138 ბრძანება  გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ. საკონკურსო კომისიის მიერ შეფასებული საკონკურსო განაცხადები და გამარჯვებული მეცნიერები . შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სერტიფიკატებით აჯილდოებს კონკურსში მონაწილე რიგ მეცნიერებსა და მეცნიერთა ჯგუფებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/1.png
30/08/2018 16:36

2018 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსის შედეგები

2018 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსში დარეგისტრირდა 26 განაცხადი. კონკურსის პირობებთან შუსაბამობის გამო  საკონკურსო კომისიის მიერ მოიხსნა 3 განაცხადი პროექტი. საკონკურსო კომისიის მიერ მოხსნილი განაცხადები საკონკურსო კომისიამ  შემოსული განაცხადები  შეაფასა  საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 9 ივლისის N149 დადგენილებით დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად და დასაფინანსებლად გამოავლინა  4 განაცხადი. კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/pgh2020.jpg
30/08/2018 16:31

2018 წლის „ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის“ საგრანტო კონკურსის შედეგები

ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის 2018 წლის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შემოსული საპროექტო განაცხადები შეაფასა ექსპერტთა ჯგუფმა კონკურსის შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად. იხილეთ გენერალური დირექტორის ბრძანება კონკურსის შედეგების შესახებ. კონკურსის მონაწილეებს შეფასებების ნახვა შეუძლიათ გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში (GMUS).
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/governance-1_2.jpg
29/08/2018 16:32

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, კომისიამ შეაფასა პროექტები შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით. აპლიკანტებს საკუტარი პროექტების შესახებ შეფასებების ნახვა შეუძლიათ გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში - GMUS-ში. იხილეთ გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების შესახებ .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/All_Souls_College_University_of_Oxford_1.jpg
20/07/2018 10:42

ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი კვლევითი პროგრამის 2018 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები

გამოვლინდა  ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“  ერთობლივი კვლევითი პროგრამის 2018 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები. 2018 წლის კონკურსზე დარეგისტრირდა 9 განაცხადი. ოქსფორდის უნივერსიტეტისა და ფონდის ერთობლივმა კომისიამ ინტერვიუები ჩაატარა კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასულ 6 აპლიკანტთან. ინტერვიუების შედეგად კომისიამ დასაფინანსებლად შეარჩია სამი პროექტი. იხილეთ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ . გთხოვთ, გამარჯვებულებმა  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კანცელარიაში წარმოადგინოთ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული დოკუმენტები 2018 წლის 31 ივლისის 18:00 საათამდე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2017%20AUGUST/IMG/ai-ia-anchisxatis-ornamenti.jpg
06/07/2018 15:39

2018 წლის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსის“ შედეგები

  კომისიამ განიხილა კონკურსში მონაწილე საპროექტო განაცხადები და შეაფასა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 9 ივნისის N57/ნ ბრძანებით დადგენილი შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად, შეადგინა რანჟირებული სია და გამარჯვებულად  გამოავლინა 3 პროექტი: კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები გენერალური დირექტორის ბრძანება
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2017%20AUGUST/IMG/images%20(2)_1.jpg
06/07/2018 14:49

2018 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის „სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ შედეგები

კომისიამ განიხილა კონკურსში მონაწილე საპროექტო განაცხადები და შეაფასა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 ივლისის N129/ნ ბრძანებით დადგენილი შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად, შეადგინა რანჟირებული სია და გამარჯვებულად გამოავლინა 6 პროექტი: კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებულებმა გთხოვთ, წარმოადგინოთ სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კანცელარიაში არაუგვიანეს 2018 წლის 13 ივლისის 17:00 საათამდე  ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული დოკუმენტები. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!  
სრულად

2018 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის – „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ საბოლოო შედეგები

29/05/2018 10:34
გამოვლინდა 2018 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო  საგრანტო კონკურსის –  „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ გამარჯვებული პროექტები. იხილეთ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  გენერალური დირექტორის ბრძანებ ა  გამარჯვებული პროექტის დამტკიცების შესახებ. გამარჯვებული პროექტები გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ გენერალური დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!
სრულად

2017 წლის მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხდებული სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შედეგები

16/03/2018 16:20
გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ გთხოვთ, გაითვალისწინოთ გენერალური დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!
სრულად

16/03/2018 11:02
სრულად