2018 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/governance-1_2.jpg

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები

29/08/2018 16:31

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, კომისიამ შეაფასა პროექტები შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით.

აპლიკანტებს საკუტარი პროექტების შესახებ შეფასებების ნახვა შეუძლიათ გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში - GMUS-ში.

იხილეთ გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების შესახებ.