2018 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/pgh2020.jpg

2018 წლის „ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის“ საგრანტო კონკურსის შედეგები

30/08/2018 10:22

ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის 2018 წლის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შემოსული საპროექტო განაცხადები შეაფასა ექსპერტთა ჯგუფმა კონკურსის შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად.

იხილეთ გენერალური დირექტორის ბრძანება კონკურსის შედეგების შესახებ.

კონკურსის მონაწილეებს შეფასებების ნახვა შეუძლიათ გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში (GMUS).