2018 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/1.png

2018 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსის შედეგები

30/08/2018 17:57

2018 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსში დარეგისტრირდა 26 განაცხადი. კონკურსის პირობებთან შუსაბამობის გამო  საკონკურსო კომისიის მიერ მოიხსნა 3 განაცხადი პროექტი.

საკონკურსო კომისიის მიერ მოხსნილი განაცხადები

საკონკურსო კომისიამ  შემოსული განაცხადები  შეაფასა  საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 9 ივლისის N149 დადგენილებით დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად და დასაფინანსებლად გამოავლინა  4 განაცხადი.

კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები

გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ