2018 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/geo%20conf%20eng/ai-ia-anchisxatis-ornamenti

„საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის“ 2018 წლის საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

31/05/2018 12:28

2018 წლის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის“ საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 8 საპროექტო განაცხადი.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების შესაბამისად კონკურსიდან მოიხსნა 2 პროექტი (იხილეთ ბმული).