შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Call for Internship 2016 results

Overall, 55 proposals were submitted at the Call for Internship 2016 out of which 1 proposal was cancelled  due to its incompliance to the call terms and conditions. Proposals were cancelled as result of Technical Expertise (The code of the cancelled project: IG/1/6/16).  

On June 13, 2016, at Shota Rustaveli National Science Foundation, was held meeting of project evaluation committee, appointed in accordance to N106 decree of SRNSF Director General dated June 1, 2016 “About appointment and terms and conditions of work of Project Evaluation Committee, under young scientists’ internship program 2016”.    

Submitted proposals were evaluated in line with the criteria under the Georgian Government Resolution #120, dated June 23, 2009. Subsequently, 30 proposals were selected for funding.

Decree of the Director General on cancelled proposals.

Decree of the Director General on approving the selected projects

List of winning projects

List of proposals evaluated by the committee