შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Results of the call for Seasonal Schools 2016

Overall, 53 project proposals were submitted for the call of Seasonal Schools 2016, out of which 10 projects were cancelled due to their incompliance to the call terms and conditions (proposals were cancelled by SRSNF Director General Decree).

Decree of the Director General on cancelled proposals

Submitted proposals were evaluated in line with the evaluation criteria under decree of Minister of Education and Science of Georgia N77/N regulation on ‘Approval of the call for Seasonal Schools 2016 regulation’ dated June 26, 2014. Subsequently, 12 proposals were selected for funding.

List of proposals evaluated by the committee

Decree of the Director General on approving the selected projects