შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

For the attention of applicants - 2016 Call for Proposals within the framework of STCU & SRNSF Targeted Research & Development Initiatives Programme

SRNSF approves terms and procedures of the first stage evaluation and scoring of project proposals submitted at “2016 Call for Proposals within the framework of   STCU & SRNSF Targeted Research & Development Initiatives Programme”

Decree of SRNSF Director General