შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

SRNSFG announces the call for the Conference Grants 2018

Title of the call: Call for the Conference Grants

Call abbreviation: CG

Aim of the call

Aim of the call is to support international regional scientific conferences, congresses, symposia and seminars in Georgia, to share information and experience, development of scientific research, popularization of Georgian research in the international journals and scientific publications, and Georgian scientists’ integration in the modern global challenges.

In frames of the grant call of 2018, targeted conferences dedicated to the 100 years anniversary of the first Georgian republic and first Georgian University can be also funded.

Project proposal type:  Institutional/Group

Major terms of the call

Conference funded in frames of the call should be held from September 1, 2018 to September 1, 2019. As for the targeted Conference dedicated to the 100th anniversary of the establishment of First Democratic Republic of Georgia and 100th anniversary of establishment of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University should be held from September 1, 2018 to December 31, 2018.

Funding requested from the SRNSFG should not exceed 40 000 GEL per project.

Amount for the conference organizers (key personnel should not exceed 5 % of the total budget of the project.

Call administration timeline:

August 6, 2018 – submitting the projects via electronically (e-mail);

July 27, 2018, 16:00 – Group Consultation (Information day) of the call;

August 8, 2018, 16:00 - submitting the application documents at SRNSFG office;

August, 2018 – evaluation of submitted projects;

August, 2018 – publishing the results of selected projects for funding;

August-September, 2018 – Signing the grant agreement.