შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE
28/05/2018 17:02

LLC Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) is one of the leading publishing companies, which provides international scientific literature, internationally refereed and cited journals, books, articles, monographs, etc.

The company collaborates with SRNSFG since December, 2017. The access to the information bases of the company is available for the following 14 consortium member organizations:

 1. Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia;
 2. Georgian National Academy of Sciences;
 3. National Intellectual Property Center of Georgia “Sakpatenti”;
 4. Ivane Javakhishvili Tbilisi State Univerity;
 5. Ilia State University;
 6. Georgian Technical University;
 7. Tbilisi State Medical University;
 8. Batumi Shota Rustaveli State University;
 9. Akaki Tsereteli State University;
 10. Sokhumi State University;
 11. Georgian Academy of Agricultural Sciences;
 12. Free University of Tbilisi;
 13. Georgian Aviation University;
 14. International Black Sea University.

The following information bases are available for the consortium member organizations:

The bases give consumers opportunity to search for the citation and h- indexes of scientists, their publications, internationally refereed journals on international level, etc. In addition, Clarivate Analytics conducts training courses on the consumption ways of bases from time to time for the consortium member organizations.