შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

Info Day for ‘Leonardo da Vinci’ 2016

Info Day for ‘Leonardo da Vinci’ 2016

Two grant programs managed by the National Science Center of Poland

Two grant programs managed by the National Science Center of Poland

The EU Framework Programme for Research and Innovation (Horizon 2020) guideline

The EU Framework Programme for Research and Innovation (Horizon 2020) guideline

Scholarship Program of Slovak Republic Universities

Scholarship Program of Slovak Republic Universities

Professor Mart Saarma’s Lecture on ERC funding opportunities

Professor Mart Saarma’s Lecture on ERC funding opportunities

The Foundation circulates information about Global Entrepreneurship Summit (GES)

The Foundation circulates information about Global Entrepreneurship Summit (GES)

Scholarship Programme for Young Researchers from European Neighbouring Countries

Scholarship Programme for Young Researchers from European Neighbouring Countries

Fund announces about the exhibition in Azerbaijan

Fund announces about the exhibition in Azerbaijan

Carl Friedrich Goerdeler`s college of democratic governance

Carl Friedrich Goerdeler`s college of democratic governance

Fund reports about IV Scientific Congress

Fund reports about IV Scientific Congress

The Foundation shares information for those interested in studying in Austrian University

The Foundation shares information for those interested in studying in Austrian University

The Foundation shares the information about Princess of Asturias Awards

The Foundation shares the information about Princess of Asturias Awards