შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
March issue of ERC newsletter published

March issue of ERC newsletter published

ERC Evaluation Panels

ERC Evaluation Panels

The studies, which were funded by European Research Council (ERC), Professor Piotr Sankowski. (University of Warsaw, Poland)

The studies, which were funded by European Research Council (ERC), Professor Piotr Sankowski. (University of Warsaw, Poland)

European Research Council (ERC) to the European Parliament budget committee

European Research Council (ERC) to the European Parliament budget committee