შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Foundation Publications

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia Newsletter

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia Newsletter

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia Annual Report 2017

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia Annual Report 2017

Newsletter II quarter

Newsletter II quarter

2017 years first quarter Informational report

2017 years first quarter Informational report

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation Annual Report 2016

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation Annual Report 2016

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation Annual Report 2015

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation Annual Report 2015

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation 2014 Annual Report

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation 2014 Annual Report

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation 2013 Annual Report

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation 2013 Annual Report

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation 2012 Annual Report

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation 2012 Annual Report

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation 2011 Annual Report

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation 2011 Annual Report

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation 2010 Annual Report

LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation 2010 Annual Report

Georgian Studies, Humanities and Social Sciences Foundation 2009-2010 Annual Report

Georgian Studies, Humanities and Social Sciences Foundation 2009-2010 Annual Report