შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
Consultation Meeting

Consultation Meeting

Call for “Leonardo Da Vinci” 2016

Call for “Leonardo Da Vinci” 2016

For the attention of those, who wish to participate in state science Travel Grants competition

For the attention of those, who wish to participate in state science Travel Grants competition

For the attention of those, who wish to participate in the Individual travel grants competition!

For the attention of those, who wish to participate in the Individual travel grants competition!

Consultation Meeting

Consultation Meeting

Info day for Seasonal Schools applicants

Info day for Seasonal Schools applicants

For the attention of Young Scientists applicants

For the attention of Young Scientists applicants

For the attention of Travel Grants applicants

For the attention of Travel Grants applicants

Call for Postdoctoral Internships 2016

Call for Postdoctoral Internships 2016

Call for Travel Grants 2016

Call for Travel Grants 2016

Call for International / Regional Conference grants 2016

Call for International / Regional Conference grants 2016

Call for Seasonal Schools grant 2016

Call for Seasonal Schools grant 2016