შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, კომისიამ შეაფასა პროექტები შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით.

აპლიკანტებს საკუტარი პროექტების შესახებ შეფასებების ნახვა შეუძლიათ გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში - GMUS-ში.

იხილეთ გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების შესახებ.