შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

2018 წლის „ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის“ საგრანტო კონკურსის შედეგები

ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის 2018 წლის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შემოსული საპროექტო განაცხადები შეაფასა ექსპერტთა ჯგუფმა კონკურსის შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად.

იხილეთ გენერალური დირექტორის ბრძანება კონკურსის შედეგების შესახებ.

კონკურსის მონაწილეებს შეფასებების ნახვა შეუძლიათ გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში (GMUS).