შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
სამუშაო შეხვედრა NCDC - ში

სამუშაო შეხვედრა NCDC - ში

ფონდის წარმატებულ გრანტიორთა პრეზენტაცია თემაზე: როგორ მივიღე გრანტი; როგორ ვახორციელებ გრანტს

ფონდის წარმატებულ გრანტიორთა პრეზენტაცია თემაზე: როგორ მივიღე გრანტი; როგორ ვახორციელებ გრანტს

საშუამავლო ღონისძიება -სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ სხვადასხვა კონკურსებში დაფინანსებული, წარმატებული, ახალგაზრდა  ...

საშუამავლო ღონისძიება -სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ სხვადასხვა კონკურსებში დაფინანსებული, წარმატებული, ახალგაზრდა ...

საინფორმაციო შეხვედრა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) შესახებ

საინფორმაციო შეხვედრა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) შესახებ

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018

Clarivate Analytics -ის სემინარი

Clarivate Analytics -ის სემინარი

„საქართველოში ინოვაციური მეთოდების შემუშავება ორგანულ მევენახეობაში“

„საქართველოში ინოვაციური მეთოდების შემუშავება ორგანულ მევენახეობაში“

მე-8 ქართულ-გერმანული სკოლა და სემინარი ფუნდამენტურ მეცნიერებებში

მე-8 ქართულ-გერმანული სკოლა და სემინარი ფუნდამენტურ მეცნიერებებში

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა