შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
Clarivate Analytics -ის სემინარი

Clarivate Analytics -ის სემინარი

„საქართველოში ინოვაციური მეთოდების შემუშავება ორგანულ მევენახეობაში“

„საქართველოში ინოვაციური მეთოდების შემუშავება ორგანულ მევენახეობაში“

მე-8 ქართულ-გერმანული სკოლა და სემინარი ფუნდამენტურ მეცნიერებებში

მე-8 ქართულ-გერმანული სკოლა და სემინარი ფუნდამენტურ მეცნიერებებში

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

ოქსფორდის უნივერსიტეტისა და ფონდის “საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების” ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია

ოქსფორდის უნივერსიტეტისა და ფონდის “საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების” ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

სამუშაო შეხვედრა Clarivate Analytics-ის წარმომადგენელთან

სამუშაო შეხვედრა Clarivate Analytics-ის წარმომადგენელთან

ჰორიზონტი 2020 -ის პოლიტიკის მხარდამჭერი ინსტრუმენტის ფარგლებში საქართველოსთვის შემუშავებული საბოლოო ანგარიშის პრეზენტაცია

ჰორიზონტი 2020 -ის პოლიტიკის მხარდამჭერი ინსტრუმენტის ფარგლებში საქართველოსთვის შემუშავებული საბოლოო ანგარიშის პრეზენტაცია