შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2013 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2013 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2012 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2012 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2011 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2011 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2010 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2010 წლის წლიური ანგარიში

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის 2009-2010 წლის წლიური ანგარიში

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის 2009-2010 წლის წლიური ანგარიში

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2009 წლის წლიური ანგარიში

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2009 წლის წლიური ანგარიში

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები 2009. სახელმძღვანელო ცნობარი

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები 2009. სახელმძღვანელო ცნობარი

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის 2007-2008 წლის წლიური ანგარიში

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის 2007-2008 წლის წლიური ანგარიში

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2008 წლის წლიური ანგარიში

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2008 წლის წლიური ანგარიში