შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ფიზიკის  47-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი მესამე ტური

ფიზიკის 47-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი მესამე ტური

საკონსულტაციო დღეები

საკონსულტაციო დღეები

ჰორიზონტი 2020 მონიტორინგის ანგარიშს აქვეყნებს

ჰორიზონტი 2020 მონიტორინგის ანგარიშს აქვეყნებს

მათემატიკის 57 -ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი ტურების ამოცანები და ამოხსნები

მათემატიკის 57 -ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი ტურების ამოცანები და ამოხსნები

2016 წლის ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2016 წლის ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

გამოცხადდა საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და ფონდის ერთობლივი კონკურსი - „საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტი (PICS)“

გამოცხადდა საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და ფონდის ერთობლივი კონკურსი - „საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტი (PICS)“

SRNS-Elsevier - მეცნიერებისა და განვითარების ფორუმი და სემინარი

SRNS-Elsevier - მეცნიერებისა და განვითარების ფორუმი და სემინარი

”მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში“ გამოცხადებული 2015 წლის კონკურსის შედეგები

”მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში“ გამოცხადებული 2015 წლის კონკურსის შედეგები

2016 წლის ქიმიის ს 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის ამოცანები და ამოხსნები

2016 წლის ქიმიის ს 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის ამოცანები და ამოხსნები

მათემატიკის  57-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი მეორე ტური.

მათემატიკის 57-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი მეორე ტური.

მათემატიკის  57-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი ტური

მათემატიკის 57-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი ტური

ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი მეორე ტური

ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი მეორე ტური