შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
შეხვედრა მეცნიერებთან

შეხვედრა მეცნიერებთან

ევროპული კვლევების საბჭოს კონფერენციაზე მომხსენებლების მიერ წარდგენილი პრეზენტაციები

ევროპული კვლევების საბჭოს კონფერენციაზე მომხსენებლების მიერ წარდგენილი პრეზენტაციები

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ერთობლივი კონკურსი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ერთობლივი კონკურსი

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

ფონდი აცხადებს „სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ 2017 წლი ...

ფონდი აცხადებს „სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ 2017 წლი ...

პროექტის Black Sea Horizon საერთაშორისო კონფერენცია

პროექტის Black Sea Horizon საერთაშორისო კონფერენცია

გამოცხადდა საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და ფონდის ერთობლივი კონკურსი - „საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტი (PICS)“

გამოცხადდა საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და ფონდის ერთობლივი კონკურსი - „საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტი (PICS)“

„ხეხილოვანი კულტურების გენოფონდის დაცვის თანამედროვე ღონისძიებები“

„ხეხილოვანი კულტურების გენოფონდის დაცვის თანამედროვე ღონისძიებები“

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

2017 წლის მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა  კონკურსში „ლეონარდო და ვინჩი“ მონაწილეთა საყურადღებოდ!

2017 წლის მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსში „ლეონარდო და ვინჩი“ მონაწილეთა საყურადღებოდ!

კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტის 2016 წლის ანგარიში

კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტის 2016 წლის ანგარიში

საერთაშორისო კონფერენცია

საერთაშორისო კონფერენცია