შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2018 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

Results of the Call for Basic Research State Grants 2018

Within the frame of the Call 535 proposals have been submitted, out of which 80 have not passed the eligibility check.  International reviewers have evaluated 455 proposals according to the evaluation criteria approved by the decree N84 of the Government of Georgia dated as of February 16, 2011. The winners of the call have been selected according to the “rule of calculation and funding of the final score of submitted projects within the frame of the Call for Basic Research State grants 2018”, approved by the decree N183 by SRNSFG Director General, dated as of December 4, 2018. 80 projects have been selected for funding. 

Total budget of the call was 5 500 000 GEL.

 

The following documents are available in Georgian:

*decree N14 by SRNSFG Director General, dated as of February 4, 2019, on approval of the winner projects;

*list of projects selected for funding.

 

Evaluations made by International reviewers are available in Grants Management Unified System (GMUS).