შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

eng_2021 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

Results of Joint call for research fellowship of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and French Institute of Georgia

Results of Joint call for research fellowship of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and French Institute of Georgia